ŞEHBENDER

(شهبندر)

Osmanlılar’da önceleri tüccarlar arasındaki ihtilâfı çözmekle görevli memur iken daha sonra konsolosluğa dönüşen dış temsilcinin unvanı

(bk. KONSOLOS).