ŞECERE-i TERÂKİME

(شجرهء تراكمه)

Ebülgazi Bahadır Han’ın (ö. 1074/1663) Oğuz Han soyuna ve Türkmenler’e dair eseri

(bk. EBÜLGAZİ BAHADIR HAN).