ŞÂŞÎ, Kāsım b. Muhammed

(قاسم بن محمّد الشاشي)

Ebü’l-Hasen Kāsım b. Muhammed b. Alî eş-Şâşî (ö. 400/1010 civarı)

Muhammed b. Ali el-Kaffâl eş-Şâşî’nin oğlu; Şâfiî fakihi

(bk. KAFFÂL, Muhammed b. Ali).