RUMELİ AĞASI

Osmanlılar’da Acemi Ocağı’nın Balkanlar’dan yapılan devşirme işleriyle görevli yüksek rütbeli zâbitlerinden birinin unvanı

(bk. DEVŞİRME).