RİZÂMİYYE

(الرزاميّة)

Keysâniyye’den Râvendiyye bünyesinde mütalaa edilen, Ebû Müslim-i Horasânî’ye aşırı bağlılık gösteren Rizâm b. Rezm’e mensup bir fırka

(bk. KEYSÂNİYYE).