RİYÂZÜ’l-ÂRİFÎN

(رياض العارفين)

Rızâ Kulı Han’ın (ö. 1288/1871) tasavvufî şiir yazan şairlere dair Farsça tezkiresi

(bk. RIZÂ KULI HAN).