REŞEN

(رشن)

Receb, şâban ve ramazan aylarının kısaltmasından oluşan ve kapıkuluna üç ayda bir verilen maaşın (mevâcib) söz konusu zaman dilimine işaret eden bir malî terim

(bk. MEVÂCİB).