REDD-i MATLA‘

(ردّ مطلع)

Bir gazelin matla‘ adıyla anılan ilk beytinin mısralarından birinin son beyitte tekrarlanması anlamında edebiyat terimi

(bk. GAZEL).