RAVZATÜ’t-TÂLİBÎN

(روضة الطالبين)

Gazzâlî’nin el-Vecîz adlı eserine Abdülkerîm b. Muhammed er-Râfiî’nin Fetĥu’l-Ǿazîz adıyla yazdığı şerhin Nevevî (ö. 676/1277) tarafından yapılan özeti

(bk. NEVEVÎ; el-VECÎZ).