NÜKABÂ

(النقباء)

Allah’ın bâtın isminin mazharı oldukları için kendilerinden bütün hicapların kalktığı, mahlûkata ait bütün sırların açıldığı velîler grubu anlamında tasavvuf terimi

(bk. RİCÂLÜ’l-GAYB).