NUHBE-i VEHBÎ

(نخبهء وهبي)

Divan şairi Sünbülzâde Vehbî’nin (ö. 1809) hazırladığı Arapça-Türkçe manzum sözlük

(bk. SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ).