NAKZÜ’l-MANTIK

(نقض المنطق)

İbn Teymiyye’nin (ö. 728/1328) Aristo mantığına ve genel olarak Meşşâî felsefesine yönelttiği eleştirileri içeren eseri

(bk. er-RED ale’l-MANTIKIYYÎN).