MUSTAFA I TÜRBESİ

Ayasofya’nın yanında eskiden vaftizhâne olarak kullanılan ve Sultan I. Mustafa’dan sonra Sultan İbrâhim’in de gömülmesi üzerine onun adıyla anılan yapı

(bk. İBRÂHİM TÜRBESİ).