MÛSILE-i SÜLEYMÂNİYYE

(موصلهء سليمانيّه)

Osmanlı eğitim sisteminde yüksek tahsile hazırlayan Süleymaniye Medresesi’nin ilk derecesi

(bk. MEDRESE).