MÛSEVİYYE

(الموسويّة)

Mûsâ el-Kâzım’ın (ö. 183/799) imâmetini benimseyen ve onun ölmediğini, dünyaya tekrar geleceğini ileri süren fırka

(bk. MÛSÂ el-KÂZIM).

Fizan.Net

Fizan Neresidir

Fizan Turgut Reis tarafından 1551 yılında feth edilip osmanlı imparatorluğuna bağlanan uç eyaletin ismidir. Bugün fizan libya içinde yer almakta ve çöllük alandır.