MÜSEMMEN

(مثمّن)

Divan şiirinde sekizer mısralık bendlerden oluşan musammat şeklindeki manzume

(bk. MUSAMMAT).

Fizan.Net

Fizan Neresidir

Fizan Turgut Reis tarafından 1551 yılında feth edilip osmanlı imparatorluğuna bağlanan uç eyaletin ismidir. Bugün fizan libya içinde yer almakta ve çöllük alandır.