MUHDESÛN

(المحدثون)

Müvelledûn adıyla da anılan ve şiirleri Arap grameriyle sözlük biliminde şâhid olarak kabul edilmeyen şairler tabakası için kullanılan terim

(bk. MÜVELLEDÛN).