MUHAL

(المحال)

“Yokluğu zâtının gereği olan” veya “konunun özü itibariyle yokluğunu gerektiren” anlamında kelâm ve mantık terimi

(bk. HÜKÜM).