MUHAKKAK

(محقّق)

Sülüs kalemi kalınlığında, harf çanakları düzümsü ve geniş, altı çeşit yazıdan (aklâm-ı sitte) biri

(bk. AKLÂM-ı SİTTE).