MUFADDAL b. ÖMER

(المفضّل بن عمر)

Ebû Abdillâh (Ebû Muhammed) Mufaddal b. Ömer es-Sayrafî (II./VIII. yüzyıl)

Aşırı Şiî fırkası Hattâbiyye’nin kollarından Mufaddaliyye’nin kurucusu

(bk. HATTÂBİYYE).