MİRKĀTÜ’l-MEFÂTÎH

(مرقاة المفاتيح)

Hatîb et-Tebrîzî’nin Ferrâ el-Begavî’ye ait Meśâbîĥu’s-sünne’yi tamamlamak için yazdığı Mişkâtü’l-Meśâbîĥ adlı eserine Ali el-Kārî (ö. 1014/1605) tarafından yapılan şerh

(bk. MESÂBÎHU’s-SÜNNE).