MEYMÛN b. İMRÂN

(ميمون بن عمران)

(II./VIII. yüzyıl)

Acâride’nin tâli fırkalarından Meymûniyye’nin kurucusu olarak gösterilen kişi

(bk. ACÂRİDE).