MEŞHÛRÂT

(المشهورات)

Kesinlik derecesi bakımından yakīniyyâtın dışında kalmakla birlikte insanların tamamı veya bir kısmı tarafından doğru kabul edilen hüküm

(bk. BEŞ SANAT; ZANNİYYÂT).