MEN LÂ YAHDURUHÜ’l-FAKĪH

(من لا يحضره الفقيه)

Şeyh Sadûk İbn Bâbeveyh’in (ö. 381/991) İmâmiyye Şîası’nın dört muteber hadis mecmuasının ikincisini teşkil eden eseri

(bk. KÜTÜB-i ERBAA).