MECMAU’l-ENHUR

(مجمع الأنهر)

Osmanlı fakihi Şeyhîzâde’nin (ö. 1078/1667) Halebî’nin Mülteķa’l-ebĥur adlı fıkıh kitabına yazdığı şerh

(bk. MÜLTEKA’l-EBHUR).