MECLİS-i TEDKĪKĀT-ı ŞER‘İYYE

(مجلس تدقيقات شرعيّه)

Osmanlı adliye teşkilâtında şer‘iyye mahkemelerinden gelen dosyaları istînaf veya temyiz mahkemesi olarak incelemekle görevli yüksek yargı organı

(bk. MAHKEME).