MECLİS-i ÂLÎ-i UMÛMÎ

(مجلس عالئ عمومي)

Meclis-i Vâlâ üyelerinin ve önemli devlet adamlarının katılımıyla Bâbıâli’de toplanan meclis

(bk. MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE).