MAKĀLÂT

(مقالات)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ilham kaynağı olan Şems-i Tebrîzî’nin (ö. 645/1247) konuşmalarından derlenen tasavvufî bir eser

(bk. ŞEMS-i TEBRÎZÎ).

Fizan.Net

Fizan Neresidir

Fizan Turgut Reis tarafından 1551 yılında feth edilip osmanlı imparatorluğuna bağlanan uç eyaletin ismidir. Bugün fizan libya içinde yer almakta ve çöllük alandır.