LEVÂİH

(اللوائح)

Seyrü sülûkün başlarında olan dervişlerde meydana gelen kısa süreli mânevî aydınlanma (tecellî) anlamında tasavvuf terimi

(bk. LEVÂMİ‘).