LETÂİFÜ’t-TAVÂİF

(لطائف الطوائف)

Fahreddîn-i Safî’nin (ö. 939/1532) latife ve güzel sözleri derlediği Farsça eseri

(bk. SAFÎ, Fahreddin).