KÜLLÂBİYYE

(كلاّبيّة)

Sünnî kelâm hareketinin doğuşuna zemin hazırlayan âlimlerden Abdullah b. Saîd b. Küllâb el-Basrî’nin (ö. 240/854 [?]) görüşlerini benimseyenlere verilen isim

(bk. İBN KÜLLÂB).