KÜBREVİYYE

(كبرويّة)

Necmeddîn-i Kübrâ’ya (ö. 618/1221) nisbet edilen bir tarikat

(bk. NECMEDDÎN-i KÜBRÂ).

Fizan.Net

Fizan Neresidir

Fizan Turgut Reis tarafından 1551 yılında feth edilip osmanlı imparatorluğuna bağlanan uç eyaletin ismidir. Bugün fizan libya içinde yer almakta ve çöllük alandır.