KÖTÜMSERLİK

Varlığın aslının kötü olduğunu ileri süren felsefî anlayış; hayatın kusurlu, sıkıntılı ve acı yanlarını öne çıkaran felsefe ve ahlâk görüşü için kullanılan terim

(bk. İYİMSERLİK).