KÖSE MİHAL

Osmanlı akıncı beyi ailelerinden biri olan Mihaloğulları’nın atası, tarihî geleneğe göre Osman Bey’in silâh arkadaşlarından biri

(bk. MİHALOĞULLARI).