KİTÂBÜ’l-MECMÛ‘

(كتاب المجموع)

Hüseyin b. Hamdân el-Hasîbî’ye (ö. 346/957 veya 358/969) izâfe edilen ve Nusayrîliğin kutsal metni kabul edilen eser

(bk. NUSAYRÎLİK).