KEYFİYET

(الكيفيّة)

Bir nesnenin yapısını, nasıl olduğunu belirleyen özellik, nitelik; klasik felsefe ve mantıkta on kategoriden biri

(bk. MAKŪLÂT).