KEŞT

(الكشط)

Kitapta yanlış yazılan veya metinde bulunmayan bir ilâveyi kazımak suretiyle düzeltme usulü için kullanılan hadis terimi

(bk. DARB).