KAPI AĞASI

Osmanlı sarayında Enderun ricâlinin en önemli görevlilerinden biri, hadım ağaların başı, Bâbüssaâde ağası

(bk. DÂRÜSSAÂDE).