KALKALE

(القلقلة)

Sükûn halindeki ب، ج، د، ط، ق harflerinin kuvvetli bir ses işitilecek şekilde mahreclerinin sarsılarak okunmasını ifade eden tecvid terimi

(bk. HARF).