İSHÂKIYYE

(الإسحاقيّة)

İshak b. Zeyd el-Hars’e (ö. II/VIII. yüzyıl) nisbet edilen ve Hz. Ali’nin nübüvvette Hz. Muhammed’e ortak olduğunu ileri süren aşırı bir Şiî fırka

(bk. NUSAYRÎLİK).