İŞÂRÂTÜ’l-MERÂM

(إشارات المرام)

Beyâzîzâde Ahmed Efendi’nin (ö. 1098/1687) Ebû Hanîfe’nin itikadî görüşlerini ele aldığı el-Uśûlü’l-münîfe adlı eserine yine kendisinin yazdığı şerh

(bk. el-USÛLÜ’l-MÜNÎFE).