İRŞÂDÜ’l-ERÎB

(إرشاد الأريب)

Yâkūt el-Hamevî’nin (ö. 626/1229) Arap ediplerinin biyografisine dair MuǾcemü’l-üdebâǿ adlı eserinin diğer adı

(bk. YÂKŪT el-HAMEVÎ).