İNÂDİYYE

(العناديّة)

Nesnelerin ontolojik gerçekliğini inkâr eden ve bütün varlıkların hayalden ibaret olduğunu ileri süren bir grup sofiste verilen ad

(bk. SÛFESTÂİYYE).