İHVÂN

(الإخوان)

Çeşitli bedevî kabilelerin Abdülazîz b. Suûd liderliğinde yürüttüğü 1912-1930 yılları arasında etkili olan Vehhâbî kaynaklı dinî ve siyasî hareket

(bk. ABDÜLAZÎZ b. SUÛD; SUÛDÎLER; VEHHÂBÎLİK).