İBN MÂLİK el-HAMMÂDÎ

(ابن مالك الحمّادي)

(470/1077 [?])

Yemen İsmâilîliği’ne dair Keşfü esrâri’l-Bâŧıniyye adlı eserin müellifi

(bk. KEŞFÜ ESRÂRİ’l-BÂTINİYYE).