İBN EBÛ UMÂRE

(ابن أبي عمارة)

Ahmed b. Merzûk ed-Dâî (ö. 683/1284)

Hafsî Hükümdarı Ebû Zekeriyyâ Yahyâ el-Vâsiķ’ın oğlu olduğunu iddia ederek 681’de (1282) Güney Tunus’u ele geçiren ve kendini halife ilân eden kişi

(bk. HAFSÎLER).