HÜSN-i MAKTA‘

(حسن مقطع)

Gazelin, son beyti makta‘dan önce gelen ve ondan daha güzel olması gereken beytine verilen ad

(bk. BEYİT; GAZEL).