HÜSEYİN ŞAH, Alâeddin

(علاء الدين حسين شاه)

(ö. 925/1519)

Bengal’de hüküm süren Hüseyinşâhîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1494-1519)

(bk. HÜSEYİNŞÂHÎLER).