HÜRRE es-SULEYHİYYE

(الحرّة الصليحيّة)

Ervâ bint Ahmed b. Ca‘fer (ö. 532/1138)

Yemen’de hüküm süren Suleyhîler’in son hükümdarı

(bk. SULEYHÎLER).