HULMÂNİYYE

(الحلمانيّة)

Müşebbihe’ye mensup Ebû Hulmân el-Fârisî ed-Dımaşkī’nin (ö. IV/X. yüzyıl) görüşlerini benimseyenlere verilen ad

(bk. MÜŞEBBİHE).